Registrácia čitateľov časopisu DOBRÁ ŠKOLA

Od septembra 2019 vychádza DOBRÁ ŠKOLA iba elektronicky (ako PDF dokument). Je bezplatná, jedinou podmienkou prístupu k nej je jednoduchá registrácia. Chceme totiž lepšie poznať našich čitateľov a zároveň poskytovať inzerentom (vďaka ktorým časopis môže vychádzať) presnejšie informácie o tom, z akých škôl a organizácií sú čitatelia DOBREJ ŠKOLY.


Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Odberateľ
* Meno:
* Priezvisko:
Pracovisko
* Názov organizácie:
* Ulica a číslo domu:
* PSČ (bez medzery):
* Mesto / obec:
Profesijná orientácia
Môžete vyznačiť viac možností: učiteľ(ka) v materskej škole
učiteľ(ka) na I. stupni ZŠ
učiteľ(ka) na II. stupni ZŠ
učiteľ(ka) na osemročnom gymnáziu
učiteľ(ka) na 4- alebo 5-ročnom gymnáziu
učiteľ(ka) na SOŠ
učiteľ(ka) na VŠ
školský psychológ
špeciálny psychológ
vychovávateľ(ka)
asistent(ka) učiteľa
riaditeľ(ka) školy
zástupca(kyňa) riaditeľa školy
vedúci(a) PK alebo MZ
výchovný poradca
pracovník(čka) ministerstva školstva
pracovník(čka) priamoriadenej organizácie MŠ
vzdelávací expert(ka)
pracovník(čka) neziskovej organizácie zameranej na vzdelávanie
pracovník(čka) inej neziskovej organizácie
podnikateľ(ka) v oblasti vzdelávania
podnikateľ(ka) v inej oblasti ako vzdelávanie
rodič
študent(ka) (ZŠ, SŠ, VŠ)
novinár(ka)
iná rola
Aprobácia (iba učitelia):
Prihlasovacie údaje
* E-mail:
* E-mail ešte raz:

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

Chcem podporiť vydávanie časopisu dobrovoľným predplatným a zároveň tak získať prístup ku všetkým číslam DOBREJ ŠKOLY, ktoré doteraz vyšli. (Minimum je 10,00 € na rok, platí sa naraz prevodom, zašleme vám faktúru.)

Chcem čítať DOBRÚ ŠKOLU bezplatne.


Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov a s občasným zasielaním mailov, ktoré ma budú upozorňovať na vyjdenie nového čísla DOBREJ ŠKOLY.© 2020 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA, Všetky práva vyhradené.